กำลังดูไอเทม

#1002: Iron Ore

รหัสไอเทม 1002 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Iron_Ore ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Iron Ore ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 50 น้ำหนัก 15
ราคาขาย 25 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่เหล็กบริสุทธิ์ที่ได้จากการสกัดแร่เหล็กดิบ
_
น้ำหนัก : 20

Iron Ore ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1977 Heavy Metaling 10% 73 Formless Level 1 Neutral
1613 Metaling 10% 26 Formless Level 1 Neutral
1617 Old Stove 10% 68 Formless Level 1 Neutral
1169 Skeleton Worker 8% 52 Undead Level 1 Undead
1212 Iron Fist 7.5% 76 Insect Level 3 Neutral
1105 Deniro 4.5% 32 Insect Level 1 Earth
2857 Eden Deniro 4.5% 31 Insect Level 1 Earth
1160 Piere 4% 31 Insect Level 1 Earth
1095 Andre 3.5% 29 Insect Level 1 Earth
2645 Eden Stainer 3% 28 Insect Level 1 Wind
1174 Stainer 3% 27 Insect Level 1 Wind
1042 Steel Chonchon 3% 29 Insect Level 1 Wind
1053 Thief Bug Female 3% 18 Insect Level 1 Dark
1178 Zerom 3% 43 Demi-Human Level 1 Fire
1178 Zerom 3% 43 Demi-Human Level 1 Fire
2741 Eden Muka 2.5% 34 Plant Level 1 Earth
2632 Eden Thief Bug 2.5% 21 Insect Level 3 Neutral
1055 Muka 2.5% 33 Plant Level 1 Earth
1854 Muka 2.5% 17 Plant Level 1 Earth
1051 Thief Bug 2.5% 13 Insect Level 3 Neutral
1048 Thief Bug Egg 2.5% 8 Insect Level 1 Dark
1097 Ant Egg 2% 6 Formless Level 3 Neutral
1008 Pupa 2% 3 Insect Level 1 Earth
1094 Ambernite 1.5% 22 Insect Level 1 Water
1011 Chonchon 1.5% 5 Insect Level 1 Wind
2905 Eden Ambernite 1.5% 19 Insect Level 1 Water
2872 Eden Chonchon 1.5% 5 Insect Level 1 Wind

Iron Ore ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย