กำลังดูไอเทม

#1036: Dragon Scale

รหัสไอเทม 1036 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Dragon_Scale ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Dragon Scale ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 500 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 250 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เกล็ดมังกรเปล่งแสงสีเหลือบคล้ายสีรุ้ง มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและความเย็นได้เป็นอย่างดี
_
น้ำหนัก : 1

Dragon Scale ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1713 Acidus 35.89% 80 Dragon Level 2 Holy
1716 Acidus 35.89% 76 Dragon Level 2 Wind
1717 Ferus 35.89% 69 Dragon Level 2 Earth
1156 Petite 23.35% 69 Dragon Level 1 Wind
1714 Ferus 20% 70 Dragon Level 2 Fire
2013 Draco 10% 82 Dragon Level 1 Earth
2862 Eden Zhu Po Long 10% 82 Dragon Level 2 Wind
1514 Zhu Po Long 10% 80 Dragon Level 2 Wind
1384 Deleter 5.89% 86 Dragon Level 2 Fire
1385 Deleter 5.89% 85 Dragon Level 2 Fire
1715 Novus 5.89% 42 Dragon Level 1 Neutral
1718 Novus 5.89% 43 Dragon Level 1 Neutral
1262 Mutant Dragonoid 5% 96 Dragon Level 2 Fire

Dragon Scale ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย