กำลังดูไอเทม

#7054: Brigan

รหัสไอเทม 7054 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Brigan ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Brigan ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 746 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 373 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่หายากที่มีสีแดง
น้ำหนัก : 1

Brigan ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
20368 Dark Raydric Archer 60.56% 86 Demon Level 2 Dark
20367 Dark Raydric 60.5% 87 Demi-Human Level 2 Dark
1867 Banshee 53.35% 81 Demon Level 2 Dark
1974 Banshee Master 53.35% 84 Demon Level 2 Dark
1300 Caterpillar 53.35% 91 Insect Level 1 Earth
1283 Chimera 53.35% 96 Brute Level 3 Fire
1270 Clock Tower Manager 53.35% 87 Formless Level 4 Neutral
1302 Dark Illusion 53.35% 87 Demon Level 4 Undead
2792 Eden Injustice 53.35% 95 Undead Level 2 Dark
1259 Gryphon 53.35% 92 Brute Level 4 Wind
1276 Raydric Archer 50.56% 86 Demon Level 2 Dark
1163 Raydric 50.5% 87 Demi-Human Level 2 Dark
2472 Bloody Knight 50% 140 Undead Level 4 Dark
1268 Bloody Knight 48.5% 97 Formless Level 4 Dark
2691 Eden Raydric 48.5% 95 Demi-Human Level 2 Dark
2690 Eden Raydric 48.5% 95 Demi-Human Level 2 Dark
2644 Eden Stalactic Golem 48.5% 89 Formless Level 4 Neutral
1989 Hillslion 48.5% 105 Brute Level 1 Earth
1920 Incarnation of Morocc 48.5% 96 Demon Level 3 Undead
1918 Incarnation of Morocc 48.5% 97 Angel Level 1 Dark
1262 Mutant Dragonoid 48.5% 96 Dragon Level 2 Fire
1737 Aliza 40% 69 Demi-Human Level 3 Neutral
2796 Eden Yao Jun 38.8% 87 Undead Level 2 Undead
1512 Yao Jun 38.8% 73 Undead Level 2 Undead
1308 Panzer Goblin 35% 86 Demi-Human Level 2 Wind
1322 Spring Rabbit 35% 88 Brute Level 2 Earth
2468 Corrupted Palace Guard 30% 105 Undead Level 2 Dark
2469 Wandering Archer 30% 106 Undead Level 2 Dark
1305 Ancient Worm 25% 97 Insect Level 1 Poison
1257 Injustice 23.35% 72 Undead Level 2 Dark
1277 Greatest General 20% 60 Formless Level 2 Fire
1278 Stalactic Golem 18.5% 89 Formless Level 4 Neutral
1260 Dark Frame 16.56% 87 Demon Level 3 Dark
1267 Carat 15% 70 Demon Level 2 Wind
1299 Goblin Leader 15% 84 Demi-Human Level 1 Wind
1710 Despero of Thanatos 10% 88 Undead Level 4 Ghost
1705 Despero of Thanatos 10% 88 Undead Level 4 Ghost
1707 Dolor of Thanatos 10% 83 Undead Level 4 Ghost
1712 Dolor of Thanatos 10% 83 Undead Level 4 Ghost
1753 Frus 10% 69 Demon Level 3 Dark
1706 Maero of Thanatos 10% 83 Undead Level 4 Ghost
1711 Maero of Thanatos 10% 83 Undead Level 4 Ghost
1704 Odium of Thanatos 10% 92 Undead Level 4 Ghost
1709 Odium of Thanatos 10% 92 Undead Level 4 Ghost
1752 Skogul 10% 70 Demon Level 3 Dark
1318 Heater 6% 85 Brute Level 2 Fire
1256 Pest 2% 63 Brute Level 2 Dark

Brigan ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย