กำลังดูไอเทม

#717: Blue Gemstone

รหัสไอเทม 717 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Blue_Gemstone ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Blue Gemstone ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 600 น้ำหนัก 3
ราคาขาย 300 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ที่มีอำนาจเวทมนตร์แฝงอยู่ และจะแตกสลายเมื่อถูกใช้โดยเวทมนตร์บางชนิด
_
น้ำหนัก : 3

Blue Gemstone ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2834 Eden False Angel 10% 105 Angel Level 3 Holy
1371 False Angel 10% 84 Angel Level 3 Holy
1969 Marc 2% 36 Fish Level 2 Water
1045 Marc 2% 61 Fish Level 2 Water
1972 Marina 2% 21 Plant Level 2 Water
1141 Marina 2% 40 Plant Level 2 Water
1144 Marse 2% 54 Fish Level 2 Water
1142 Marine Sphere 1.5% 53 Plant Level 2 Water
1064 Megalodon 1.2% 35 Undead Level 1 Undead
1067 Cornutus 1% 40 Fish Level 1 Water
1870 Necromancer 1% 88 Undead Level 4 Undead
1695 Plasma 1% 47 Formless Level 4 Earth
1697 Plasma 1% 44 Formless Level 4 Water
1066 Vadon 0.5% 32 Fish Level 1 Water
1971 Vadon 0.5% 19 Fish Level 1 Water

Blue Gemstone ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
Agit Reset sec_pri 25,49 600