กำลังดูไอเทม

#756: Rough Oridecon

รหัสไอเทม 756 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Oridecon_Stone ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Rough Oridecon ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 550 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 275 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ Oridecon ดิบ บางครั้งจะเรียกว่าโลหะของพระเจ้า เป็นการยากมากที่จะสกัด Oridecon บริสุทธิ์ออกมา
_
น้ำหนัก : 20

Rough Oridecon ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1383 Explosion 4% 80 Brute Level 3 Fire
2656 Eden Sleeper 3% 81 Formless Level 2 Earth
1289 Maya Purple 3% 91 Insect Level 4 Earth
1968 Strouf 2.3% 48 Fish Level 3 Water
2805 Eden High Orc 1.96% 81 Demi-Human Level 2 Fire
2749 Eden Minorous 1.96% 58 Brute Level 2 Fire
1969 Marc 1.9% 36 Fish Level 2 Water
1149 Minorous 1.66% 70 Brute Level 2 Fire
1108 Deviace 1.61% 72 Fish Level 4 Water
2659 Eden Skeleton General 1.6% 139 Undead Level 1 Undead
1109 Deviruchi 1.54% 75 Demon Level 1 Dark
2854 Eden Deviruchi 1.54% 93 Demon Level 1 Dark
1297 Ancient Mummy 1.5% 90 Undead Level 2 Undead
2714 Eden Petite 1.4% 70 Dragon Level 1 Earth
1264 Merman 1.4% 95 Demi-Human Level 3 Water
1290 Skeleton General 1.4% 96 Undead Level 1 Undead
2662 Eden Side Winder 1.34% 60 Brute Level 1 Poison
1271 Alligator 1.29% 64 Brute Level 1 Water
2907 Eden Alligator 1.29% 62 Brute Level 1 Water
1035 Hunter Fly 1.29% 65 Insect Level 2 Wind
1037 Side Winder 1.24% 67 Brute Level 1 Poison
1415 Baby Leopard 1.2% 45 Brute Level 1 Ghost
1299 Goblin Leader 1.2% 84 Demi-Human Level 1 Wind
1155 Petite 1.2% 67 Dragon Level 1 Earth
2641 Eden Stem Worm 1.15% 84 Plant Level 1 Wind
1215 Stem Worm 1.15% 67 Plant Level 1 Wind
1065 Strouf 1.15% 83 Fish Level 3 Water
2822 Eden Ghoul 1.1% 61 Undead Level 2 Undead
2740 Eden Mummy 1% 60 Undead Level 2 Undead
1036 Ghoul 1% 62 Undead Level 2 Undead
2466 Grand Chamberlain in pain 1% 102 Undead Level 2 Undead
1180 Nine Tail 1% 71 Brute Level 3 Fire
1495 Stone Shooter 1% 63 Plant Level 3 Fire
1045 Marc 0.95% 61 Fish Level 2 Water
1041 Mummy 0.9% 60 Undead Level 2 Undead
1248 Cruiser 0.87% 60 Formless Level 3 Neutral
1256 Pest 0.84% 63 Brute Level 2 Dark
2784 Eden Kobold Archer 0.79% 57 Demi-Human Level 1 Fire
1282 Kobold Archer 0.79% 55 Demi-Human Level 1 Fire
1177 Zenorc 0.7% 60 Demi-Human Level 1 Dark
1151 Myst 0.65% 63 Formless Level 1 Poison
2649 Eden Soldier Skeleton 0.6% 48 Undead Level 1 Undead
1028 Soldier Skeleton 0.6% 48 Undead Level 1 Undead
1106 Desert Wolf 0.53% 52 Brute Level 1 Fire
2243 Eden Desert Wolf 0.53% 53 Brute Level 1 Fire
1030 Anacondaq 0.5% 43 Brute Level 1 Poison
1016 Archer Skeleton 0.5% 50 Undead Level 1 Undead
2904 Eden Anacondaq 0.5% 45 Brute Level 1 Poison
1213 High Orc 0.5% 92 Demi-Human Level 2 Fire
3899 MD High Orc 0.5% 52 Demi-Human Level 1 Fire
1023 Orc Warrior 0.5% 42 Demi-Human Level 1 Earth
1060 Bigfoot 0.43% 44 Brute Level 1 Earth
1245 Christmas Goblin 0.43% 44 Demi-Human Level 1 Wind
2884 Eden Bigfoot 0.43% 44 Brute Level 1 Earth
2813 Eden Goblin 0.43% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1122 Goblin 0.43% 47 Demi-Human Level 1 Wind
1980 Kublin 0.43% 85 Demi-Human Level 1 Earth
1071 Pirate Skeleton 0.43% 44 Undead Level 1 Undead
1588 Christmas Orc 0.4% 24 Demi-Human Level 1 Earth
1111 Drainliar 0.4% 45 Brute Level 2 Dark
2847 Eden Drainliar 0.4% 47 Brute Level 2 Dark
2722 Eden Orc Warrior 0.4% 44 Demi-Human Level 1 Earth
2072 Jaguar 0.4% 71 Brute Level 2 Earth
2070 Piranha 0.33% 62 Fish Level 2 Water
1069 Swordfish 0.33% 62 Fish Level 2 Water
1254 Raggler 0.32% 40 Brute Level 1 Wind
1176 Vitata 0.26% 33 Insect Level 1 Earth
2713 Eden Phen 0.25% 52 Fish Level 2 Water
1158 Phen 0.25% 48 Fish Level 2 Water
2609 Eden Yoyo 0.24% 42 Brute Level 1 Earth
1057 Yoyo 0.24% 37 Brute Level 1 Earth
1386 Sleeper 0.1% 87 Formless Level 2 Earth
1508 Quve 0.08% 51 Undead Level 1 Undead

Rough Oridecon ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย