กำลังดูไอเทม

#757: Rough Elunium

รหัสไอเทม 757 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Elunium_Stone ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Rough Elunium ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 650 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 325 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ elunium ดิบ สามารถสกัดและนำไปชุบชุดเกราะได้
_
น้ำหนัก : 20

Rough Elunium ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1753 Frus 5% 69 Demon Level 3 Dark
1752 Skogul 5% 70 Demon Level 3 Dark
2074 Curupira 2.5% 68 Demon Level 1 Earth
2644 Eden Stalactic Golem 2.5% 89 Formless Level 4 Neutral
1289 Maya Purple 2.5% 91 Insect Level 4 Earth
2826 Eden Gargoyle 2.38% 70 Demon Level 3 Wind
2827 Eden Gargoyle 2.38% 70 Demon Level 3 Wind
2891 Eden Argiope 1.75% 65 Insect Level 1 Poison
1301 Am Mut 1.7% 92 Demon Level 1 Dark
2851 Eden Dokebi 1.5% 62 Demon Level 1 Dark
1412 Taoist Hermit 1.45% 85 Formless Level 2 Neutral
1304 Giant Spider 1.4% 88 Insect Level 1 Poison
1253 Gargoyle 1.3% 68 Demon Level 3 Wind
1191 Mimic 1.3% 56 Formless Level 3 Neutral
1292 Mini Demon 1.3% 91 Demon Level 1 Dark
1110 Dokebi 1.25% 60 Demon Level 1 Dark
1280 Goblin Steamrider 1.24% 60 Demi-Human Level 2 Wind
1211 Brilight 1.2% 68 Insect Level 1 Fire
1212 Iron Fist 1.2% 76 Insect Level 3 Neutral
1255 Nereid 1.2% 62 Brute Level 1 Earth
2674 Eden Sandman 1.18% 61 Formless Level 3 Earth
1129 Horong 1.18% 57 Formless Level 4 Fire
1165 Sandman 1.18% 60 Formless Level 3 Earth
1099 Argiope 1.1% 65 Insect Level 1 Poison
1497 Wooden Golem 1.1% 65 Plant Level 4 Earth
1274 Megalith 1.06% 68 Formless Level 4 Neutral
1278 Stalactic Golem 1.05% 89 Formless Level 4 Neutral
1297 Ancient Mummy 1% 90 Undead Level 2 Undead
1146 Matyr 1% 59 Brute Level 1 Dark
1775 Snowier 1% 60 Formless Level 2 Water
1151 Myst 0.97% 63 Formless Level 1 Poison
2660 Eden Skeleton Worker 0.9% 52 Undead Level 1 Undead
1119 Frilldora 0.9% 52 Brute Level 1 Fire
1279 Tri Joint 0.86% 48 Insect Level 1 Earth
2802 Eden Hode 0.8% 53 Brute Level 2 Earth
2724 Eden Orc Skeleton 0.8% 53 Undead Level 1 Undead
1152 Orc Skeleton 0.8% 48 Undead Level 1 Undead
1243 Sasquatch 0.8% 53 Brute Level 3 Neutral
1169 Skeleton Worker 0.8% 52 Undead Level 1 Undead
1971 Vadon 0.8% 19 Fish Level 1 Water
1066 Vadon 0.8% 32 Fish Level 1 Water
1040 Golem 0.75% 52 Formless Level 3 Neutral
2812 Eden Golem 0.7% 61 Formless Level 3 Neutral
2764 Eden Mantis 0.7% 65 Insect Level 1 Earth
2672 Eden Savage 0.7% 54 Brute Level 2 Earth
1139 Mantis 0.7% 50 Insect Level 1 Earth
1166 Savage 0.7% 52 Brute Level 2 Earth
1127 Hode 0.65% 48 Brute Level 2 Earth
1067 Cornutus 0.63% 40 Fish Level 1 Water
1116 Eggyra 0.63% 38 Formless Level 2 Ghost
1001 Scorpion 0.63% 48 Insect Level 1 Fire
1033 Elder Willow 0.62% 33 Plant Level 2 Fire
1100 Argos 0.61% 47 Insect Level 1 Poison
2890 Eden Argos 0.61% 47 Demi-Human Level 2 Wind
1072 Kaho 0.6% 75 Demon Level 4 Fire
2864 Eden Cornutus 0.53% 48 Fish Level 1 Water
1058 Metaller 0.53% 44 Insect Level 1 Fire
2070 Piranha 0.5% 62 Fish Level 2 Water
1069 Swordfish 0.5% 62 Fish Level 2 Water
2754 Eden Metaller 0.49% 44 Insect Level 1 Fire
2840 Eden Elder Willow 0.4% 34 Plant Level 2 Fire
2628 Eden Vadon 0.4% 45 Fish Level 1 Water
1073 Crab 0.37% 32 Fish Level 1 Water
1105 Deniro 0.34% 32 Insect Level 1 Earth
2857 Eden Deniro 0.34% 31 Insect Level 1 Earth
1836 Magmaring 0.34% 40 Formless Level 2 Fire
1160 Piere 0.31% 31 Insect Level 1 Earth
1174 Stainer 0.3% 27 Insect Level 1 Wind
1095 Andre 0.28% 29 Insect Level 1 Earth
1094 Ambernite 0.25% 22 Insect Level 1 Water
2785 Eden Kobold 0.25% 67 Demi-Human Level 2 Wind
2645 Eden Stainer 0.25% 28 Insect Level 1 Wind
1133 Kobold 0.25% 60 Demi-Human Level 2 Wind
1212 Iron Fist 0.22% 76 Insect Level 3 Neutral
1154 Pasana 0.2% 86 Demi-Human Level 2 Fire
2666 Eden Shellfish 0.18% 30 Fish Level 1 Water
1074 Shellfish 0.18% 25 Fish Level 1 Water
2905 Eden Ambernite 0.14% 19 Insect Level 1 Water
1738 Constant 0.1% 55 Formless Level 3 Dark
1510 Heirozoist 0.08% 72 Demon Level 2 Dark
1509 Lude 0.08% 50 Undead Level 1 Undead

Rough Elunium ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย