กำลังดูไอเทม

#951: Fin

รหัสไอเทม 951 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Fin ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Fin ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 412 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 206 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ครีบจากสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายปลา
_
น้ำหนัก : 1

Fin ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1065 Strouf 53.35% 83 Fish Level 3 Water
1968 Strouf 53.35% 48 Fish Level 3 Water
1045 Marc 10% 61 Fish Level 2 Water
1969 Marc 10% 36 Fish Level 2 Water
2713 Eden Phen 5% 52 Fish Level 2 Water
2069 Iara 5% 53 Fish Level 2 Water
1044 Obeaune 5% 53 Fish Level 2 Water
1970 Obeune 5% 31 Fish Level 2 Water
1158 Phen 5% 48 Fish Level 2 Water

Fin ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย