กำลังดูไอเทม

#985: Elunium

รหัสไอเทม 985 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Elunium ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Elunium ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,100 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 550 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เบาและไม่มีสารพิษ สามารถนำไปชุบชุดเกราะได้ทุกชนิดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
_
น้ำหนัก : 20

Elunium ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1990 Hardrock Mammoth 90% 115 Brute Level 3 Earth
1943 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1944 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1946 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1942 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1945 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1938 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1939 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1940 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1941 Treasure Chest 72.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1874 Beelzebub 54.32% 98 Demon Level 4 Ghost
1871 Fallen Bishop Hibram 54.32% 80 Demon Level 2 Dark
2107 Fallen Bishop Hibram 54.32% 138 Demon Level 2 Dark
1688 Lady Tanee 50% 89 Plant Level 3 Wind
1341 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1343 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1345 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1347 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1337 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1331 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1333 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1335 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1361 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1359 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1329 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1363 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1357 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1355 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1351 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1353 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1349 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1339 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1325 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1327 Treasure Chest 36.75% 99 Formless Level 1 Neutral
1492 Samurai Specter 35% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1190 Orc Lord 32.68% 84 Demi-Human Level 4 Earth
1272 Dark Lord 31.41% 96 Demon Level 4 Undead
1039 Baphomet 30.32% 98 Demon Level 3 Dark
1418 MVP! Evil Snake Lord 30% 83 Brute Level 3 Ghost
1492 MVP! Samurai Specter 30% 81 Demi-Human Level 3 Dark
1059 Mistress 27.68% 84 Insect Level 4 Wind
1087 Orc Hero 25.59% 80 Demi-Human Level 2 Earth
1251 Stormy Knight 25.59% 82 Formless Level 4 Wind
1511 Amon Ra 23.8% 88 Demi-Human Level 3 Earth
1252 Hatii 23% 83 Brute Level 4 Water
1046 Doppelganger 22.86% 92 Demon Level 3 Dark
1147 Maya 22% 95 Insect Level 4 Earth
1112 Drake 20% 90 Undead Level 1 Undead
1150 Moonlight Flower 20% 84 Demon Level 3 Fire
1159 Phreeoni 18% 71 Brute Level 3 Neutral
1115 Eddga 17% 65 Brute Level 1 Fire
1086 Golden Thief Bug 17% 70 Insect Level 2 Fire
2068 Boitata 10% 93 Formless Level 3 Fire
1268 Bloody Knight 2.33% 97 Formless Level 4 Dark
1668 Archdam 2% 79 Demi-Human Level 3 Neutral
1307 Cat o' Nine Tails 2% 92 Demon Level 3 Fire
1979 Zakudam 2% 82 Demi-Human Level 3 Neutral
1219 Abysmal Knight 1.75% 92 Demi-Human Level 4 Dark
20574 White Knight Of Abyss 1.75% 92 Demi-Human Level 4 Dark
2644 Eden Stalactic Golem 1.63% 89 Formless Level 4 Neutral
1918 Incarnation of Morocc 1.6% 97 Angel Level 1 Dark
1920 Incarnation of Morocc 1.6% 96 Demon Level 3 Undead
2691 Eden Raydric 1.06% 95 Demi-Human Level 2 Dark
2690 Eden Raydric 1.06% 95 Demi-Human Level 2 Dark
2774 Eden Loli Ruri 1% 109 Demon Level 4 Dark
1622 Teddy Bear 1% 71 Formless Level 3 Neutral
20576 Spectre Khalitzburg 0.95% 95 Undead Level 1 Undead
2916 Big Ben 0.6% 90 Formless Level 2 Earth
1861 Choco 0.53% 43 Brute Level 1 Fire
20367 Dark Raydric 0.53% 87 Demi-Human Level 2 Dark
1269 Clock 0.5% 90 Formless Level 2 Earth
2468 Corrupted Palace Guard 0.5% 105 Undead Level 2 Dark
20368 Dark Raydric Archer 0.5% 86 Demon Level 2 Dark
2604 Eden Zombie Prisoner 0.5% 92 Undead Level 3 Undead
1505 Loli Ruri 0.5% 92 Demon Level 4 Dark
1615 Obsidian 0.5% 50 Formless Level 2 Earth
2471 Suffering Khalitzburg 0.5% 103 Undead Level 1 Undead
2469 Wandering Archer 0.5% 106 Undead Level 2 Dark
1132 Khalitzburg 0.45% 95 Undead Level 1 Undead
1276 Raydric Archer 0.4% 86 Demon Level 2 Dark
1278 Stalactic Golem 0.4% 89 Formless Level 4 Neutral
1163 Raydric 0.33% 87 Demi-Human Level 2 Dark
1156 Petite 0.31% 69 Dragon Level 1 Wind
1777 Ice Titan 0.3% 60 Formless Level 3 Water
1274 Megalith 0.3% 68 Formless Level 4 Neutral
1197 Zombie Prisoner 0.3% 78 Undead Level 3 Undead
1214 Choco 0.25% 65 Brute Level 1 Fire
1609 Zhu Po Long 0.25% 1 Formless Level 3 Neutral
1778 Gazeti 0.2% 55 Demon Level 1 Water
1774 Seeker 0.2% 65 Formless Level 3 Wind
1255 Nereid 0.17% 62 Brute Level 1 Earth
1244 Christmas Jakk 0.16% 62 Formless Level 2 Fire
1365 Apocalypse 0.15% 91 Formless Level 3 Neutral
1130 Jakk 0.15% 66 Formless Level 2 Fire
1735 Alicel 0.1% 75 Demon Level 3 Neutral
1736 Aliot 0.1% 75 Demon Level 3 Neutral
1633 Beholder 0.1% 56 Formless Level 2 Wind
1975 Beholder master 0.1% 70 Formless Level 2 Wind
2796 Eden Yao Jun 0.1% 87 Undead Level 2 Undead
1679 Venatu 0.1% 75 Formless Level 2 Water
1676 Venatu 0.1% 72 Formless Level 2 Neutral
1677 Venatu 0.1% 80 Formless Level 2 Wind
1678 Venatu 0.1% 78 Formless Level 2 Earth
1512 Yao Jun 0.1% 73 Undead Level 2 Undead
1721 Dragon Egg 0.05% 43 Dragon Level 2 Neutral
2895 Eden Apocalypse 0.05% 121 Formless Level 3 Neutral
1978 Hell Apocalypse 0.05% 86 Formless Level 3 Neutral

Elunium ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย