กำลังดูไอเทม

#991: Crystal Blue

รหัสไอเทม 991 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Crystal_Blue ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Crystal Blue ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,000 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ดิบ เปล่งแสงสีครามแบบสีของทะเลลึก คล้ายจะมีวิญญาณแห่งน้ำสถิตย์อยู่ เมื่อสกัดแล้วจะได้ Mistc Frozen
_
น้ำหนัก : 5

Crystal Blue ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1084 Black Mushroom 8% 1 Plant Level 1 Earth
1775 Snowier 1% 60 Formless Level 2 Water
1972 Marina 0.9% 21 Plant Level 2 Water
1094 Ambernite 0.5% 22 Insect Level 1 Water
2905 Eden Ambernite 0.5% 19 Insect Level 1 Water
2628 Eden Vadon 0.5% 45 Fish Level 1 Water
1067 Cornutus 0.45% 40 Fish Level 1 Water
2864 Eden Cornutus 0.45% 48 Fish Level 1 Water
1141 Marina 0.45% 40 Plant Level 2 Water
1066 Vadon 0.4% 32 Fish Level 1 Water
1971 Vadon 0.4% 19 Fish Level 1 Water
1697 Plasma 0.35% 44 Formless Level 4 Water
1070 Kukre 0.3% 20 Fish Level 1 Water
1776 Siroma 0.2% 42 Formless Level 3 Water

Crystal Blue ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย