ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Alligator 2 5 นาที - 10 นาที
Alligator 100 0 นาที
Savage 50 0 นาที
Poporing 30 0 นาที
Poison Spore 20 0 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Green Plant 5 30 นาที - 45 นาที