ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Frilldora 60 0 นาที
Alligator 30 0 นาที
Stem Worm 20 0 นาที
Poporing 10 0 นาที
Pest 10 0 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Green Plant 5 30 นาที - 45 นาที