ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Poison Spore 2 5 นาที - 10 นาที
Familiar 20 0 นาที
Poporing 24 0 นาที
Poison Spore 100 0 นาที
Dustiness 14 0 นาที