ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild00"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Fabre 2 5 นาที - 10 นาที
Poring 40 0 นาที
Fabre 40 0 นาที
Pupa 25 0 นาที
Willow 30 0 นาที
ChonChon 25 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Martin 3 5 นาที - 8 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Ambernite 10 5 นาที - 8 นาที