ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Yoyo 20 0 นาที
Orc Warrior 100 0 นาที
Smokie 20 0 นาที
Coco 20 0 นาที
Choco 1 15 นาที - 19 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 2 6 นาที - 9 นาที
Blue Plant 1 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 8 6 นาที - 9 นาที
Red Mushroom 5 6 นาที - 9 นาที
Orc Hero 1 120 นาที - 135 นาที