ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Wild Rose 2 5 นาที - 10 นาที
Poring 30 0 นาที
Fabre 30 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Willow 30 0 นาที
ChonChon 20 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Rocker 50 0 นาที
Savage Babe 30 0 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที
Red Plant 1 3 นาที - 5 นาที