ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Kobold 2 5 นาที - 10 นาที
Golem 30 0 นาที
Steel ChonChon 30 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Kobold 60 0 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที