ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Arclouze 2 5 นาที - 10 นาที
Arclouze 50 0 นาที
Sting 80 0 นาที
Dark Sting 40 0 นาที