ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Majoruros 2 5 นาที - 10 นาที
Majoruros 60 0 นาที
Nightmare Minorous 60 0 นาที
Gullinbursti 60 0 นาที
Gargoyle 15 0 นาที