ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_prison"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Zombie Prisoner 2 5 นาที - 10 นาที
Whisper 11 0 นาที
Skeleton Prisoner 50 0 นาที
Zombie Prisoner 60 0 นาที
Hunter Fly 5 0 นาที
Brilight 15 0 นาที