ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_sew02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Gargoyle 2 5 นาที - 10 นาที
Gargoyle 55 0 นาที
Anolian 70 2 นาที
Cramp 30 0 นาที