ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_sew03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Sting 2 5 นาที - 10 นาที
Sting 60 0 นาที
Dark Sting 40 0 นาที
Cramp 15 0 นาที
Gargoyle 15 0 นาที