ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_sew04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Anolian 2 5 นาที - 10 นาที
Sting 50 0 นาที
Dark Sting 20 0 นาที
Cramp 15 0 นาที
Wind Ghost 60 2 นาที