ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gl_step"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Wind Ghost 2 5 นาที - 10 นาที
Mimic 30 1 นาที - 2 นาที
Raydric Archer 40 0 นาที
Wind Ghost 100 0 นาที
Ice Ghost 50 0 นาที