ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "in_sphinx4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Minorous 2 5 นาที - 10 นาที
Marduk 30 0 นาที
Whisper 30 0 นาที
Minorous 50 0 นาที
Pasana 50 0 นาที