ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Eden Jing Guai 2 5 นาที - 10 นาที
Horong 30 0 นาที
Mi Gao 30 0 นาที
Side Winder 20 5 นาที - 7 นาที
Jing Guai 50 5 นาที - 7 นาที
Jing Guai 40 0 นาที
Grizzly 30 0 นาที
Leib Olmai 1 5 นาที - 7 นาที
Black Mushroom 10 0 นาที
Shining Plant 10 0 นาที