ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Yao Jun 2 5 นาที - 10 นาที
Yao Jun 80 5 นาที - 7 นาที
Munak 50 0 นาที
Zhu Po Long 10 0 นาที
Mimic 5 1 นาที