ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Zhu Po Long 2 5 นาที - 10 นาที
Yao Jun 50 2 นาที - 3 นาที
Zhu Po Long 50 2 นาที - 3 นาที
Mao Guai 30 0 นาที
Green Maiden 10 50 นาที - 80 นาที
White Lady 1 117 นาที