ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "lou_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Eden Eden Mi Gao 2 5 นาที - 10 นาที
Bigfoot 14 0 นาที
Bigfoot 8 1 นาที - 2 นาที
Bigfoot 8 0 นาที
Caramel 14 0 นาที
Caramel 14 0 นาที
Caramel 14 0 นาที
Mantis 20 0 นาที
Mantis 20 0 นาที
Mantis 20 0 นาที
Mi Gao 16 0 นาที
Mi Gao 30 1 นาที - 2 นาที
Mi Gao 14 0 นาที
Anacondaq 4 0 นาที
Anacondaq 2 0 นาที
Anacondaq 4 0 นาที
Black Mushroom 10 0 นาที
Yellow Plant 20 0 นาที