ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mag_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Blazer 20 0 นาที
Lava Golem 20 10 นาที - 15 นาที
Kaho 20 0 นาที
Explosion 30 0 นาที
Grizzly 10 0 นาที