ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "mag_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Gig 13 0 นาที
Deleter 28 0 นาที
Deleter 28 0 นาที
Diabolic 10 2 นาที - 3 นาที
Nightmare Terror 18 0 นาที
Nightmare Terror 10 1 นาที - 2 นาที
Blazer 5 5 นาที - 8 นาที
Nightmare Terror 4 3 นาที - 6 นาที
Blazer 15 5 นาที - 8 นาที
Nightmare Terror 10 5 นาที - 8 นาที
Deleter 3 5 นาที - 8 นาที
Deleter 7 5 นาที - 8 นาที
Deleter 10 5 นาที - 8 นาที
Nightmare Terror 7 5 นาที - 8 นาที
Deleter 3 5 นาที - 8 นาที
Deleter 5 5 นาที - 8 นาที
Diabolic 5 5 นาที - 6 นาที