ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Steel Chonchon 2 5 นาที - 10 นาที
ChonChon 40 0 นาที
Wolf 60 0 นาที
Steel ChonChon 80 0 นาที
PecoPeco Egg 20 0 นาที
Picky 30 0 นาที
Super Picky 30 0 นาที
Drops 20 0 นาที
Condor 40 0 นาที
Yellow Plant 5 6 นาที - 9 นาที