ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "moc_pryd02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Isis 2 5 นาที - 10 นาที
Skeleton Archer 24 0 นาที
Skeleton Soldier 40 0 นาที
Poporing 14 0 นาที
Drainliar 24 0 นาที