ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "odin_tem01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Breeze 10 5 นาที - 9 นาที
Plasma 3 15 นาที - 20 นาที
Plasma 3 15 นาที - 20 นาที
Plasma 3 15 นาที - 20 นาที
Plasma 3 15 นาที - 20 นาที
Plasma 10 15 นาที - 20 นาที
Frus 5 0 นาที
Skogul 5 0 นาที
Green Plant 5 1 นาที - 2 นาที
Yellow Plant 5 1 นาที - 2 นาที
Blue Plant 5 10 นาที - 15 นาที