ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "odin_tem02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Plasma 15 15 นาที - 20 นาที
Skeggiold 1 30 นาที
Skeggiold 1 30 นาที
Frus 30 0 นาที
Skogul 30 0 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Skogul 1 1 นาที - 2 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Skogul 1 1 นาที - 2 นาที
Frus 1 1 นาที - 2 นาที
Valkyrie 1 90 นาที - 120 นาที
Blue Plant 10 30 นาที - 45 นาที