ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "tur_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Assaulter 2 5 นาที - 10 นาที
Perimeter 15 0 นาที
Assaulter 35 0 นาที
Heater 10 0 นาที
Freezer 40 0 นาที