ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "xmas_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Eden Marin 2 5 นาที - 10 นาที
Marin 50 0 นาที
Sasquatch 50 0 นาที
Garm 1 60 นาที - 70 นาที