กำลังดู NPC

KVM Waiting Room

ชื่อ KVM Waiting Room
แผนที่ bat_room
ตำแหน่ง 169,226 ประเภท NPC