กำลังดู NPC

Talkative Kid

ชื่อ Talkative Kid
แผนที่ izlude_a
ตำแหน่ง 143,205 ประเภท NPC