รายการ NPC

พบทั้งหมด [1191] จำนวนหน้า [60] แสดงจำนวนที่ [1-20]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC ▲ แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Agit Reset sec_pri 25,49 NPC
Akkie geffen 178,72 NPC
Alcouskou moc_prydb1 154,128 NPC
ald008r alde_dun02 267,41 NPC
ald014r alde_dun03 130,125 NPC
ald015r alde_dun03 171,127 NPC
ald022r alde_dun04 80,34 NPC
aldeg-4-15_aldeg-4- aldeg_cas04 132,231 NPC
Amulet Attack morocc 154,127 NPC
Antonio junior in_rogue 177,109 NPC
Apprentice Monk prt_monk 270,198 NPC
Aragham Junior in_rogue 244,39 NPC
Arena Assistant job_wiz 50,165 NPC
Arpesto pay_arche 109,169 NPC
Artifact Researcher morocc 54,44 NPC
Assassin in_rogue 357,174 NPC
Assassin in_moc_16 14,27 NPC
Assassin in_moc_16 23,27 NPC
at_setusers sec_pri 18,31 NPC
Auto Clear Var sec_pri 33,44 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป