รายการ NPC

พบทั้งหมด [1191] จำนวนหน้า [60] แสดงจำนวนที่ [181-200]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
cubew09-2 lhz_cube 123,11 NPC
cubew09-4 lhz_cube 123,26 NPC
gl18-2 gl_prison 10,70 NPC
No Name sec_in02 79,180 NPC
aldeg-4-15_aldeg-4- aldeg_cas04 132,231 NPC
payd04r pay_dun03_ 127,62 NPC
clt008r alde_dun02_ 267,41 NPC
clt014r alde_dun03_ 130,125 NPC
clt015r alde_dun03_ 171,127 NPC
clt022r alde_dun04_ 80,34 NPC
clt006r c_tower2_ 13,288 NPC
clt007r c_tower2_ 233,267 NPC
clt014ra c_tower3_ 163,252 NPC
clt015ra c_tower3_ 240,7 NPC
clt016r c_tower3_ 252,24 NPC
clt027r c_tower4_ 75,156 NPC
clt028r c_tower4_ 68,79 NPC
clt029r c_tower4_ 142,151 NPC
clt030r c_tower4_ 151,96 NPC
clt031r c_tower4_ 189,40 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป