รายการ NPC

พบทั้งหมด [1191] จำนวนหน้า [60] แสดงจำนวนที่ [201-220]

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
gl18-2 gl_prison_ 10,70 NPC
Talkative Kid izlude 143,205 NPC
Talkative Kid izlude_a 143,205 NPC
Talkative Kid izlude_b 143,205 NPC
Talkative Kid izlude_c 143,205 NPC
Talkative Kid izlude_d 143,205 NPC
Talkative Adventurer izlude 146,205 NPC
Talkative Adventurer izlude_a 146,205 NPC
Talkative Adventurer izlude_b 146,205 NPC
Talkative Adventurer izlude_c 146,205 NPC
Talkative Adventurer izlude_d 146,205 NPC
Resting Adventurer prt_fild08 338,217 NPC
Resting Adventurer prt_fild08a 338,217 NPC
Resting Adventurer prt_fild08b 338,217 NPC
Resting Adventurer prt_fild08c 338,217 NPC
Resting Adventurer prt_fild08d 338,217 NPC
Bulletin Board izlude 131,116 NPC
Fight Square Reception pvp_y_room 86,85 NPC
Fight Square Reception pvp_n_room 86,85 NPC
Mage Guildsman geffen_in 164,124 NPC