รายการ NPC

พบทั้งหมด [1191] จำนวนหน้า [60] แสดงจำนวนที่ [61-80]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Room of Water job_wiz 1,2 NPC
Room of Earth job_wiz 1,3 NPC
Room of Earth job_wiz 1,4 NPC
Room of Fire job_wiz 1,5 NPC
Room of Fire job_wiz 1,6 NPC
Test Helper job_wiz 1,7 NPC
White Dog gef_tower 107,36 NPC
Thug moc_ruins 86,103 NPC
Rogue Guildsman in_rogue 363,122 NPC
Mr. Smith in_rogue 376,23 NPC
Warp cmd_fild09 106,195 NPC
Warp cmd_fild09 335,143 NPC
Warp cmd_fild04 304,180 NPC
Hermanthorn Jr in_rogue 272,135 NPC
he_to_rogue in_rogue 270,130 NPC
oneway_to_gu in_rogue 9,389 NPC
Aragham Junior in_rogue 244,39 NPC
Hollgrehenn junior in_rogue 160,34 NPC
Antonio junior in_rogue 177,109 NPC
quest_out in_rogue 370,320 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป