รายการ NPC

พบทั้งหมด [1191] จำนวนหน้า [60] แสดงจำนวนที่ [81-100]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
switch in_rogue 399,286 NPC
Tzerero aldeba_in 223,167 NPC
Esseray aldeba_in 216,169 NPC
Kafra Employee aldebaran 54,238 NPC
Cleric prt_church 173,23 NPC
Roberto morocc 121,109 NPC
Jason payon 119,122 NPC
Great Wizard geffen_in 151,119 NPC
Necko alberta 83,96 NPC
Charlron alberta 119,221 NPC
Nami prt_in 234,133 NPC
Chivalry Member prt_in 73,87 NPC
Nursing Instructor prt_castle 175,146 NPC
Knight De Thomas izlude_in 175,130 NPC
Leon Von Frich prt_in 75,88 NPC
Juan prt_in 94,57 NPC
Alcouskou moc_prydb1 154,128 NPC
Bag Seller payon 91,77 NPC
Assassin in_moc_16 14,27 NPC
Assassin in_moc_16 23,27 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป