รายการ NPC

พบทั้งหมด [1191] จำนวนหน้า [60] แสดงจำนวนที่ [101-120]

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
Arpesto pay_arche 109,169 NPC
Knight prt_in 85,99 NPC
Grand Master prontera 72,352 NPC
Knight prontera 78,354 NPC
Knight prontera 73,357 NPC
Knight prontera 78,357 NPC
Knight prontera 66,358 NPC
Sister Linus prt_church 111,112 NPC
Meow gef_tower 115,36 NPC
Simon Mayace prt_in 82,98 NPC
Akkie geffen 178,72 NPC
Apprentice Monk prt_monk 270,198 NPC
Monk monk_test 316,69 NPC
Assassin in_rogue 357,174 NPC
Haijara Greg in_rogue 355,179 NPC
Ragreg in_rogue 152,29 NPC
Thor Greg in_rogue 268,125 NPC
Jay Greg in_rogue 181,114 NPC
Kienna prt_are01 149,162 NPC
Kienna prt_are01 136,150 NPC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป